X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
نکات روانشناسی مرضی - مشاوره تحصیلی
جزوات ، سوالات ،کتاب ها و نکات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
نکات روانشناسی مرضی

ختلالات خواب به 3 دسته تقسیم می شوند:

الف: اختلالات اولیه خواب    ب: اختلالات خواب همراه با سایر اختلالات روانشناختی    ج: اختلالات خواب ناشی از مواد و بیماری طبی

شاخص اختلالات خواب اولیه : اشکال در چرخه شبانه روزی خواب و بیداری و شرطی سازی

انواع اختلالات خواب اولیه : بدخوابی و نابهنجاری خواب (پاراسامنیا)

بدخوابی: شکایت از مدت، کیفیت و زمان خواب 

انواع بدخوابی : بی خوابی / پر خوابی / نارکولپسی / اختلالات خواب ناشی از اختلالات تنفسی ( 1- اپنه یا وقفه تنفسی = وقفه تنفسی انسدادی، وقفه تنفسی مرکزی، مرکب 2- هیپرتیلانسیون الوئی مرکزی ) / اختلال چرخه شبانه روزی / اختلال بد خوابی نا معین 

اختلالات بد خوابی نا معین : میوکلونوس شبانه/ سندرم پاهای بی قرار یا اکبوم / سندرم کلاین- لوین / سندرم همراه با قاعدگی / خواب نا کافی / اختلال خواب ارتفاع 


اختلالات نابهنجاری خواب : کابوس / وحشت شبانه / خوابگردی / اختلال نابهنجاری خواب نا معین 

کابوس: در رم / اواخر شب / فرد کابوس را به خاطر میاره

وحشت شبانه : نان رم / در اوایل شب / فرد نسبت به اتفاق افتاده هشیاری نداره

خواب گردی یا سومنامبولیسم : در نان رم /  اوایل شب / در پسران بیشتر / فرد نسبت به ان اگاهی ندارد / اغاز 4 الی 8 سالگی و اوج ان 12 سالگی 

اختلالات نابهنجاری نا معین: دندان قروچه / خواب گفتاری / حرکات موزون / فلج خواب 

.........................................................

مکانیزم بی اشتهایی روانی = همانند سازی فرافکنانه 

مکانیزم جوع عصبی = درون فکنی و برون فکنی 

مکانیزم اختلال ساختگی = واپس زنی، پسرفت، همانند سازی، همانند سازی با پرخاشگری، نمادین کردن

اصلی ترین مکانیسم اختلالات هذیانی = فرافکنی

 مدرسه هراسی= دلیل تراشی

مکانیزم پنیک = واپس روی، نمادسازی، اجتناب، جابه جایی

مکانیزم های فوبی = واپس روی، جابه جایی، نماد سازی 

 هراس= سرکوب گری و جابه جایی

 وسواس = جداسازی، ابطال و واکنش سازی

 استرس پس از سانحه= سرکوبی، ابطال و انکار

 خود بیمار انگاری = فرافکنی

اختلال درد = جابه جایی، جایگزینی و واپس زنی 

 فراموشی تجزیه ای = انکار، سرکوبی و تجزیه

 اختلال شخصیت پارانوئید = فرافکنی

 مرزی= همانندسازی فرافکنانه

 اختلال شخصیت وسواسی جبری = دلیل تراشی، جداسازی، ابطال، اندیشه ورزی، واکنش سازی 

.......................................................

اختلال درد شبه جسمی = درد روانزاد 

اختلالا ساختگی بدون هدف بیرونی و در زنان شایع تر از مردان

شایع ترین بیماری عصبی مزمن = صرع  

شایع ترین علامت صرع = تغییر شخصیت 

تشنج پارشیال یا پارسیال = حملات ناقص در مناطق موضعی 

تشنج منتشر = حملات کل مغز 

...................................................

ام اس = در زنان شایع تر از مردان / تخریب غلاف میلین 

تغییرات رفتاری ام اس = تغییر شخصیت، شنگولی و افسردگی 

تغییرات شناختی ام اس = کاهش حافظه و توانایی های هوشی 

..................................................

سن تشخیص بی اختیاری مدفوع = 4 سالگی

دفع ارادی یا غیر ارادی مدفوع در مکان نا مناسب حداقل به مدت 3 ماه و ماهی یکبار = بی اختیاری مدفوع

سن تشخیص بی اختیاری ادرار = 5 سالگی 

تخلیه مکرر ارادی یا غیر ارادی ادرار در رختخواب یا لباس حداقل به مدت 3 ماه و هفته ای 2 بار = بی اختیاری ادرار

75 درصد سابقه خانوادگی / با افزایش سن کاهی می یابد / درمان = دارو درمانی : ایمی پرامین و تشک زنگ دار = شرطی سازی کلاسیک 

این دو اختلالا با یکدیگر ارتباط دارند

95 درصد کودکان تا 4 سالگی و 99 درصد انها تا 5 سالگی کنترل کسب می کنند.

بی اختیاری مدفوع در پسران 3 تا 4 برابر دختران است

.....................................................

نام اختلالات شناختی در گذشته = روانی عضوی- مغزی عضوی 

استیل کولین در دلیریوم نقش دارد

دمانس= تخریب ثابت و مستمر بدون تغییر هشیاری 

شایع ترین دمانس = الزایمر 

الزایمر = در زنان شایع تر / با سندرم داون همبستگی دارد / تخریب اهیانه- گیجگاهی

دومین دمانس شایع = دمانس عروقی = در مردان شایع تر  = استیل کولین و نوراپی نفرین نقش دارد 

نام دیگر زوال عقل = مولتی انفارکت 

آتروفی پیشانی گیجگاهی منجر به اختلال پیک می شود= تغییرات گفتاری و شخصیتی وجود دارد ولی در مراحل اولیه تغییر شناختی ندارد / در مردان شایع تر 

نشانگان کلووربوسی در پیک بیشتر از الزایمر مشاهده می شود.

نشانگان کورساکوف: کمبود ویتامین (ب 1) به علت مصرف زیاد الکل = یادزدودگی پیش گستر = مشکل حافظه کوتاه مدت / همراه با انسفالوپاتی ورنیکه

هانگتینتون = نابهنجاری حرکتی بیشتر از زبانی است / در مراحل اولیه زبان ، حافظه، بینش دست نخورده باقی می ماند. 

....................................................

انتقال دهنده های دخیل در اضطراب = نوراپی نفرین، سروتونین، گابا

بخش های دخیل در اضطراب = لوکوس سرولئوس - مسیر دیواره هیپوکامپ 

نا توان کننده ترین فوبی = اگروفوبیا (بازار هراسی- گذر هراسی)

شایع ترین اختلال روانی منفرد = هراس اختصاصی یا هراس موقعیتی

فوبی در زنان 2 برابر مردان می باشد به جز فوبی خون و ارتفاع 

پانیک در زنان 2 الی 3 برابر مردان

اولین اختلال شایع در زنان = فوبی

اختلالات شایع در مردان = اول سوء مصرف مواد و بعد فوبی 

فروید: فوبی هیستری اضطرابی است = اضطراب اختگی علت فوبی است

شیوع وسواس فکری عملی در زن و مرد برابر ولی در کودکان پسر بیشتر از دختران می باشد.

فروید: نوروز وسواس در اثر مواجهه با تکانه ادیپ و در نتیجه عقب نشینی دفاعی به مرحله مقعدی شکل می گیرد.

شایع ترین وسواس = آلودگی بعد تردید مرضی یا وارسی بعد افکار مزاحم و در اخر تقارن 

داروی درمان وسواس = کلومی پرامین 

درمانهای رفتاری = مواجهه با جلوگیری از پاسخ / حساسیت زدایی / توقف فکر / غرقه سازی / انزجار درمانی و شرطی سازی 

نام های PTSD = نوروز جنگ، سندرم انفجار، خستگی عملیاتی

زمان مورد نیاز برای تشخیص = حداقل یکماه / علائم زیر یکماه = استرس حاد

مکانیزم ها = واپس روی، واپس زنی، واکنش سازی، انکار و ابطال 

اختلال اضطراب منتشر = سروتونین و گابا نقش دارن / کاهش سوخت و ساز عقده های قاعده ای و ماده سفید مغز 

...................................................

نام اولیه اختلال جسمانی کردن = هیستری = نشانگان بریکه 

در اختلال جسمانی کردن تهدید به خودکشی دیده می شود ولی عملی نمی شود. 


 تعیین وقت مشاوره


(2 لایک)