X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
نکات مهم آمار و روش تحقیق - مشاوره تحصیلی
جزوات ، سوالات ،کتاب ها و نکات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
نکات مهم آمار و روش تحقیق

آشکارترین تفاوت تحقیق کمی و کیفی = نحوه ارائه داده ها.

عقل گرای: حواس انسان نمی تواند کلیت و ضرورت مفاهیم را به تنهایی درک کند.

عامل تهدید کننده اعتبار درونی، در طرح گروه گواه با پیش ازمون و پس ازمون، افت ازمودنی می باشد.

انتخاب تصادفی، موثر ترین روش برای برابر کردن گروه ها و کنترل متغیر های مزاحم در تحقیقات تجربی می باشد. 

اعتبار درونی یک تحقیق = تاثیر انحصاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته.

در شرایطی که توزیع دارای کجی زیاد است، استفاده از میانگین نا مناسب می باشد.

هرگاه Z صفر باشد، ارزش داده های مورد نظر با میانگین برابر است. 


 تعیین وقت مشاوره


(0 لایک)